Allmänna leveransvillkor

Hagman Europatransport AB,
nedan kallat transportören

1. Bokning, kontakt
Bokningar gör du med fördel direkt på vår hemsida www.hagmaneuropatransporter.se. Om du har frågor eller vill göra ändringar i pågående leverans kan du kontakta oss via: 

epost: bokning@hagmantransport.se

telefon: +46 340 653888

2. Avbokning, bomkörning
Logistiken kring en transport är många gånger väldigt komplicerad. En sent avbokad transport eller att överenskommen lastning på grund av avsändaren inte kan genomföras, måste i vissa fall debiteras då vi har svårt att ersätta din plats med något annat fordon på samma sträcka.

3. Fullständiga bokningsuppgifter
Dessa uppgifter måste finnas med i er bokning:

 • Betalare/kundnummer
 • Referens betalare
 • Uppgifter lastning samt lossning:

     - Företag, adress, kontaktperson, telefonnummer och öppettider.

 • Fordon:
     - Märke, modell, regnr eller chassienr.

     - Längd/höjd om större än 1 bilplats d v s 5,0 m lång, 1,7 m hög.

4. Prissättning bilstorlekar (mått i meter)

Höjdtillägg:

 • 1,0 bilplats = L 5,0 x B 2,0 x H 1,7
 • 1,3 bilplats = L 5,0 x B 2,0 x H 1,71-1,85
 • 2,0 bilplats = L 5,0 x B 2,0 x H 1,86-2,7
 • Högre än 2,7 = Offert


Längd + höjdtillägg:

 • 1,3 bilplats = L 5,01-5,3 x B 2,0 x H 1,7
 • 1,7 bilplats = L 5,01-5,3 x B 2,0 x H 1,71-1,85
 • 2,0 bilplats = L 5,31-5,8 x B 2,0 x H 1,71-1,85
 • 2,6 bilplats = L 5,01-5,3 x B 2,0 x H 1,86-2,7
 • 3,0 bilplats = L 5,31-5,8 x B 2,0 x H 1,86-2,7
 • Längre än 5,8 samt högre än 2,7 = Offert

L=längd B=bredd H=höjd

5. Pdf-fakturor
Alla våra fakturor skickas ut via e-post i PDF, detta är både enkelt och miljövänligt.
Om du önskar att få din faktura på ett annat sätt. Vänligen meddela detta i din bokning.

6. Dokumentation, skador

Transportören är väldigt mån om att undvika transportskador, och det samma gäller missförstånd om tidigare skador. I största mån fotograferas bilarna innan lastning och synas efter skador. Fordonen är ibland snötäckta, smutsiga och lastas i mörker eller dåligt väder, vilket gör det omöjligt att upptäcka alla defekter. Smärre skador såsom t ex repor och bucklor på begagnade, havererade, okonditionerade bilar eller godsets egen beskaffenhet att lätt fördärvas t ex genom bräckage, läckage, rost, känslighet för kyla och värme, frånvaro av eller bristfälligt emballage kan transportören ej ersätta.

7. Ansvarighets- och leveransbestämmelser
Allmänna leveransbestämmelser enligt NSAB tillämpas.

Undantaget § 27 C 3e stycket i de fall inte annat har bestämts samt med nedan angivna tillägg och undantag.

8. Transportörens ansvar och Transportansvarsförsäkring
Transportörens ansvar börjar när vi tar hand om ert fordon/gods för lastning och upphör när fordonet/godset levererats på överenskommen plats och sätt. Före omhändertagandet och efter leveransen står därför beställaren eller ägaren för risk och försäkring. Transportören ansvarar endast för skada på eller förlust av fordonet/godset under ansvarstiden. Transportörens transportansvarsförsäkring enligt NSAB2000, ersätter normalt 90 kr/kg vid inträffad skada. Exempelvis, om er bil väger 1000 kg ersätter försäkringen med maximalt 90 000 kr, medan en MC eller snöskoter som bara väger 100 kg ersätts med maximalt 900 kr. Skadade eller förekomna detaljer ersätts till nettovärde. Transportören ansvarar inte för extra kostnader, eller värdeminskning, i samband med ett skadefall. Mer info i NSAB2000. Om ert fordon är påställt och helförsäkrat, eller om fordonet har en vagnskadegaranti, omfattas vissa skadehändelser under transporten av er egen bilförsäkring, (läs vidare i era egna bilförsäkringsvillkor).

Observera! En varuförsäkring på er bil är en allriskförsäkring och omfattar de flesta typer av skadehändelser, varför vi alltid rekommenderar er att teckna denna. Ersättning vid skada eller förlust grundas på det nettovärde godset hade vid avsändandet. Lackering ersätts enligt så kallad nettoprislista. Oavsett om reklamation gjorts inom utsatt tid kan inte transportören hållas ansvarig för skador som funnits innan omhändertagandet, inte heller för skador som rimligtvis ej kan ha uppkommit av transportören. För omständigheter utanför transportörens kontroll tillämpas Force majeure. Stenskott är ett exempel på detta.

9. Varuförsäkring
Om du vill ha ett fullständigt skydd under transporten, eller om du bedömer att ditt fordon är värt mer än 90 kr/kg är det mycket viktigt att du tecknar en varuförsäkring. 

10. Om en transportskada inträffat
Om oturen varit framme och chauffören har orsakat en transportskada meddelar han kunden och trafikledningen om detta. Vi behöver sedan foto på skadan samt en kostnadskalkyl typ ”Cabas” från er. Be er närmaste plåtverkstad om hjälp med detta. Om du som kund misstänker att vi har orsakat en skada som chauffören ej har upptäckt ska anmälan med foto skickas till transportören inom 24 timmar eller närmaste vardag efter mottagandet.

Bilder samt förklaring av eventuell transportskada skickas till bokning@hagmantransport.se alternativt meddelas på tel. +46 340 653888. Transportören eller försäkringsbolaget har rätt att besiktiga skadan före reparation. Fordran mot transportören enligt dessa bestämmelser upphör, om inget ersättningsanspråk gjorts inom ett (1) år från den dag transportören avlämnat godset.

11. Aviseringar från chaufför innan lastning/lossning
När transport bokats som klar för hämtning förväntas fordonet vara klart att hämtas, d v s finnas på den adress som uppgetts vid bokning (eller i närheten). Chauffören aviserar att han är på väg i så god tid som möjligt, och då bör fordonet göras helt klart för hämtning så att onödig väntetid undviks. Vi är fullt  medvetna om att kunden inte kan sitta och vänta i ett antal dagar på vårt samtal, och vi försöker därför vara så flexibla som möjligt. I vissa fall lämnar/hämtar chauffören/föraren bilen på en bensinmack eller bilfirma, i andra fall hämtar vi bilen vid hemmet eller liknande. Chaufförerna jobbar i normalt mellan 7–22 men ska alltid avisera kunden på dagtid. Ibland hör vi av oss kort innan vi är på plats och orsaken kan då vara en tidigare kund som inte varit tillgänglig och att vi då fått möjlighet att ta er bil istället. Begränsade öppettider kan vara en orsak till att leveransen tar längre tid och vi är väldigt tacksamma för er hjälp att sköta lastning/lossning så smidigt det bara går.

12. Tillgänglighet till den plats bilen står på
Tänk på tillgängligheten till den plats där din bil står. Transportbilen är en långtradare som inte kan ta sig in på smala snåriga gator. Om din bil står dåligt till finns det två alternativ:

 1. Du meddelar transportören om detta och begär en hämtning med bärgningsbil/citybil. Detta innebär i regel en extra kostnad för dig.
 2. Du flyttar bilen till en plats med bättre tillgänglighet.


13. Väntetid/lasttid
Ett stort lastbilsekipage kostar mycket att ha stående, så undvik att chauffören får vänta i onödan. Normalt lastas en körbar bil på ca 15 minuter och längre väntetid/lasttid debiteras enligt prislista.

14. Uppmärkta nycklar med registreringsnummer/ p-platsnummer
För att minimera risken för förväxlade nycklar eller bilar är det mycket bra om nycklarna är märkta med regnummer och var bilen står om det är en stor anläggning. Sätt även ihop originalnycklar med extranycklar om dom är med.

15. Däck eller andra lösa föremål i bilarna, en risk
Om ni lägger hjul/däck eller andra lösa föremål i er bil, se dels till att de är ordentligt stuvade/fastsurrade, det finns annars risk att de slår sönder inredning och rutor under transporten. Transportören ansvarar inte för sådana skador. Det är även viktigt att poängtera att vare sig transportörens försäkringar eller bilens försäkring (om sådan finns) omfattar lösa föremål i bilen. Observera att hjul/däck och andra lösa föremål i bilen kan ses som enkelt stöldgods.

16. Körbar bil är en stor fördel
Vinschning upp på transportbilen innebär en extra kostnad. Försök därför, i de fall det är möjligt, att ha bilen körbar. Inte bara för stunden utan även så att den klarar 1-2 st omlastningar vid behov (sker ibland i samband med transporter). Se även till att batteriet är laddat.

17. Sportbilar, låga samt exklusiva bilar
Sportbilar, låga och exklusiva bilar behöver hanteras extra varsamt. De är i regel svårkörda med låga breda däck, hårda kopplingar, låg markfrigång, är breda samt har många hästkrafter som inte gärna vill smyga fram. Dessa bilar tar längre tid att lasta och innebär en extra kostnad. Är bilen dessutom lägre än 11 cm (den lägsta punkten på bilen mot marken) krävs även en speciell transportbil. Det är viktigt att du meddelar allt detta vid bokning så att rätt lastbil och chaufför får uppdraget.

18. Höga och långa bilar
I Europa är det totalhöjd 4 meter som gäller på stora vägar och därför är det viktigt att vi får reda på storleken på ert fordon. Vårt mått för en standard personbil är max 5,0 m lång och 1,7 m hög. Om du har extrautrustning på taket som t ex en takbox är det totalhöjden som gäller. Meddela sådant vid bokning så att lastbilen som kommer har den plats som krävs.

19. Om vinschning krävs
Våra lastbilar är utrustade med vinsch som kan spela upp rull- och styrbara fordon med t ex motorfel. I de fallen är det viktigt att tänka på att ha en bogserögla som är lättillgänglig och möjlig att använda. Observera att bilarna omlastas och ifall vinschning av någon anledning ej behövdes vid pålastning, kan det behövas vid t ex en omlastning. Det kan t ex handla om en bil vintertid med sommardäck som med hjälp av 3-4 st personer puttas på transportbilen vid första pålastning. Dessa personer finns inte tillgängliga vid omlastningen och därför kan winschning behövas. Även fordon utan bromsar måste i regel vinschas på. Om bilen saknar något hjul, har låsta bromsar eller annat kanske bilen måste lastas med truck. Samtliga dessa bilar kan innebära en säkerhetsrisk för chauffören, och det är därför viktigt att ni meddelar skick på bilen vid bokning så att rätt förberedelser kan göras. Vid vinschning och trucklastning tillkommer en avgift. 

20. Läckande olja, en miljöfara
Vi kan inte transportera bilar som läcker olja. Se därför till att tappa ur oljan i de fall motor eller annat har läckage. Om detta ändå skulle inträffa kan beställaren bli ersättningsskyldig för sanering av mark, lastbilen samt övriga bilar som står lastade på ekipaget. Transportören värnar om miljön och ber er att respektera detta.

21. Krockade bilar
Krockade bilar eller renoveringsobjekt kan ha delar som skulle kunna falla av under transporten. Det är avsändarens eller beställarens skyldighet att fästa bräckliga delar för att undvika detta. Fordonet måste vara i transportdugligt skick och då skada på eget eller annans gods orsakas genom fel eller försummelse av avsändare/beställare har transportören rätt att kräva ersättning för uppkommen skada.

22. Motorer som ej får startas
Om du av någon anledning ej vill att din motor startas under transporten är det viktigt att du tydligt informerar om detta genom följande:

 1. Vid bokningen till transportören, meddela tydligt att bilen ej får startas.
 2. Fäst ett A4-ark på ratten i din bil, där det står ”STARTA EJ MOTORN” med stora tydliga bokstäver.

Om du inte följer denna anvisning kan vi ej ansvara för skador relaterade till ovan. Samma anvisning gäller för annan viktig information som vi bör känna till.

23. Vinter innebär snö och skottning.
När vi aviserat hämtning är det viktigt att bilen är fri från snö. Eventuell snöskottning debiteras enligt prislista. På vintern har även våra chaufförer extra svårt att ta sig fram med lastbilarna. Gör upp med chauffören om lämplig lastplats och ta fordonet dit. Om avsändaren inte kan flytta bilen måste detta meddelas till transportören så att en bärgare eller mindre transportbil bokas för att transportera fordonet till lämplig lastplats.

24. Lastning i hamnar
Lastning i hamnar tar alltid längre tid. Vi får ofta vänta, gå genom id-kontroller samt lokalisera fordonen. Detta debiteras enligt prislista. Tänk på att vi utöver chassinummer för Skandiahamnen i Göteborg behöver DG-nummer. På Kärraterminalen behövs UZR-nummer och på Nordtrafik behövs MNO-nummer. Andra releasenummer kan behövas i övriga hamnar. Meddela alltid dessa vid bokning. Vissa hamnar tar uppställningskostnader efter några dagar. Transportören kan inte ansvara för dessa kostnader om transporten drar ut på tiden men vi kan oftast erbjuda lokaltransporter för flyttning till annan plats på orten om så önskas. Kostnad för detta enligt offert.

25. Trängselskatt
Vid lastning och lossning inom zonerna för trängselskatt tillkommer en kostnad för detta. Detta regleras i prislista eller i avtal. Transportören reserverar sig även för andra statliga pålagor.

26. Bränslepriser
I de fall bränslepriserna stiger onormalt kan ett bränsletillägg för våra transporter tillkomma. Det meddelas isåfall till våra kunder innan det sker.

27. Leveranstider
Vissa perioder på året är bokningstrycket väldigt högt och transporterna kan ta längre tid än normalt. Detta kan t ex inträffa vid storhelger som påsk, midsommar, jul och nyår. Även snörika vintrar gör att transporterna tar längre tid än normalt. Det är ofta svår framkomlighet med långa köer som följd samt att många bilar står insnöade, ej har vinterdäck eller är strömlösa m m vid lastning. Transportören kan tyvärr inte ersätta sena leveranser vid dessa tillfällen.